Interreg

Interreg  Noordwest-Europa

Interreg  Noordwest-Europa (NWE) is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken overheden, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit verschillende landen samen op het gebied van economische, territoriale en sociale ontwikkelingen en milieu. De bedoeling is om meer samenhang tussen de regio’s tot stand te brengen en de prestaties van het hele NWE-gebied te verbeteren.

De ambitie  van het programma is: Noordwest-Europa maken tot een belangrijke economische wereldspeler en een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken, met een hoge mate van innovatie, duurzaamheid en cohesie.

Het subsidieprogramma stelt drie prioriteiten die zijn onderverdeeld in specifieke doelstellingen.

Prioriteit 1: Innovatie
Doelstelling: het versterken van het innovatievermogen van bedrijven in heel NWE.

Prioriteit 2: Koolstofarme economie
Doelstelling: via CO2-energie- en klimaatbeleid de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en het bevorderen van koolstofarme energiebesparende technologieën, producten en diensten. Het tegengaan van uitstoot van broeikasgassen in vervoerssystemen.

Prioriteit 3: Efficiënt gebruik maken van hulpbronnen en grondstoffen
Doelstelling: Optimaliseren van het (her)gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen.

Het programma heeft een budget van 372 miljoen euro beschikbaar voor projecten. De maximale subsidie van EFRO (Europees Fond voor Regionale Ontwikkeling) bedraagt 60% van de projectaanvraag.

De virtuele energiecentrale valt onder doelstelling 2, het streven naar een koolstofarme economie.