Energie Coöperatie Loenen

Wat is de Energie Coöperatie Loenen?

Samen profiteren van duurzame energie

De Energie Coöperatie Loenen (ECL) is op 9 mei 2019 opgericht met als doel het gebruik van duurzame energie in Loenen te stimuleren om ons dorp energieneutraal te maken. Uitgangspunt daarbij is dat alle inwoners van Loenen mee kunnen doen. Zowel mensen met een smalle beurs, bewoners van een huurhuis of een huis met een dak dat niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen als huiseigenaren en bezitters van zonnepanelen.

Het is een leden coöperatie van en voor alle inwoners van Loenen. De leden zijn samen eigenaar van de coöperatie. Als lid kun je meedenken, meepraten en meebeslissen en mee investeren. Op die manier hopen we zoveel mogelijk inwoners van Loenen te betrekken bij de energietransitie om de voorkomen dat er rond dit onderwerp een nieuwe tweedeling in de samenleving gaat ontstaan.

Door met zijn allen de schouders eronder te zetten houden we het initiatief in Loenen en zijn we niet overgeleverd aan grote energieconcerns die hier hun zonnepanelen of windmolens neerzetten en de inkomsten laten wegvloeien naar investeerders binnen en buiten Nederland. Door zelf aan te pakken kunnen we de opbrengsten ten goede aan de inwoners van Loenen laten komen.

Zo doen we dat

Wij wekken samen met medebewoners en bedrijven uit ons dorp groene stroom op. En dat levert ook wat op! Niet voor de energiegiganten, maar voor onszelf.  Word lid en krijg gratis de laatste tips over energiebesparing en groene stroomopwekking. Word een participant en investeer in zonne-energie op een van de Loenense daken en ontvang aantrekkelijk rendement! Zo stimuleren we de lokale economie en maken we ons dorp een stuk groener.


Geschiedenis

Op 9 mei 2019 is de Energie Coöperatie Loenen U.A. opgericht. De coöperatie vloeit voort uit het 2e EU-project van Loenen Energie Neutraal, het Interreg community-based Virtual Power Plant-project. Dit wordt  uitgevoerd wordt door Duurzame Projecten Loenen (DPL). Het project, waarin wordt samengewerkt met deelnemers uit de stad Gent en het Ierse Tipperary, heeft tot doel om het aanbod en de vraag naar zonne-energie zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Op deze manier worden grote pieken in het aanbod en afname op het elektriciteitsnetwerk zoveel mogelijk voorkomen.

Meer uitleg over de werking van  een community-based Virtual Power Plant.

Waarom een nieuwe coöperatie? We hadden toch al Stichting Loenen Energie Neutraal?

De coöperatie is opgericht om samen te kunnen investeren in duurzaamheid. Een coöperatie is van de leden en is in feite een bedrijf. Stichting Loenen Energie Neutraal is een revolverend subsidiefonds, waarin (risicovollere) investeringen niet passen. De stichting is van niemand en mag geen winst uitkeren.

15-07-2013

Maandagavond 15 juli was de finale van de competitie tussen dorpen in Apeldoorn. Wie maakte het beste plan om het eigen dorp zelfvoorzienend te laten worden als het gaat om energie? De genomineerde teams uit Beekbergen, Radio Kootwijk en Loenen presenteerden hun plan voor een volle, enthousiaste zaal in Werkgebouw Zuid. Juryvoorzitter Olaf Prinsen maakte na juryberaad bekend dat Loenen het beste plan had.

31-03-2014

Een splinternieuw energiefonds gaat Loenenaren helpen met het isoleren van woningen of de aanschaf van zonnepanelen. Oprichting Loenen Energie Neutraal is hiermee een feit.

16-06-2015

Op 16 juni is in Brussel de winnaar bekend gemaakt van de European Sustainable Energy Award 2015. LEN was uit 373 inzendingen genomineerd en had daarmee de top 3 bereikt. De hoofdprijs is naar een heel mooi Spaans project gegaan.

10-10-2017

De activiteiten van DPL bestaan uit het aantrekken en implementeren van verschillende (subsidie) projecten in Loenen. Het eerste project van de stichting is de ontwikkeling van een virtuele energiecentrale.

09-05-2019

Op 9 mei 2019 is de Energie Coöperatie Loenen U.A. opgericht. De coöperatie vloeit voort uit het 2e EU-project van Loenen Energie Neutraal, het Interreg community-based Virtual Power Plant-project. Dit wordt  uitgevoerd wordt door Duurzame Projecten Loenen (DPL).


Organisatie en bestuur

Hoe werkt een coöperatie?

Een coöperatie werkt eigenlijk heel simpel. Een coöperatie heeft leden en iedereen in Loenen kan lid worden. De leden bepalen het beleid. Daarnaast heeft de coöperatie klanten. Klanten nemen elektriciteit, warmte en/of gas af. Met de inkomsten van de coöperatie worden zonne- projecten uitgevoerd. Via de ledenraad beslissen de leden welke investeringen worden gedaan. Om te kunnen investeren is natuurlijk geld nodig. Als lid kun je mee investeren tegen een rendement. Ook helpt de coöperatie bewoners met vragen en producten op het gebied van energie en energiebesparing.

Om de door de coöperatie opgewekt stroom aan onze leden te kunnen leveren moeten we gebruik maken van een energieleverancier met een leveringsvergunning. De keuze voor die energieleverancier is nog niet gemaakt maar het bestuur is in gesprek met enkele partijen.

Dagelijks bestuur:

Op dit moment werkt  de coöperatie nog met een voorlopig oprichtingsbestuur. Dat bestuur heeft tot taak de organisatie op te bouwen en leden te werven. Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering die op 5 oktober in De Brink wordt gehouden,  kiezen de leden van de coöperatie uit hun gelederen het dagelijks bestuur.

Het oprichtingsbestuur bestaat uit:

  • Jeroen Scholten (voorzitter)
  • Monique Harmsen (secretaris)
  • Sander Bunt (penningmeester)
  • Martijn Sanders (aspirant-bestuurder, algemeen en jeugdbeleid)

 

Vanuit het EU Interreg cVPP-project wordt ondersteuning geboden door André Zeijseink en René van Egmond.

Heeft u een vraag aan ons bestuur dan kunt u het beste contact opnemen met onze secretaris: Monique Harmsen info@ecloenen.nl

Doe ook mee!

Je kunt op veel manieren meedoen. Word een (actief) lid om Loenen echt duurzaam te maken.
Je kunt natuurlijk ook altijd investeren om zo echt groene energie te gaan opwekken. Wil je meer weten over de Energiecoöperatie Loenen?

 

Lidmaatschap

Om onze groene ambities te realiseren hebben we leden nodig. Leden die mee beslissen en willen meewerken aan het tot stand brengen van een duurzaam Loenen. Doel is dat we samen kunnen profiteren van duurzame energie.

Waarom zou ik lid worden van de coöperatie?

  • Omdat we samen sterker staan.
  • Omdat het handig is zelf de regie in handen te nemen en niet af te wachten wat overheden of grote energiemaatschappijen voor ons in petto hebben.
  • Omdat we er geld mee kunnen verdienen.
  • Omdat de energietransitie niet zonder deze initiatieven kan.
  • Omdat we Loenen door de Europese projecten als voorloper van duurzame energie op de kaart kunnen zetten.
  • Omdat…………………………

 

Wat houdt het lidmaatschap in?

Leden betalen een contributie van 10 euro per jaar. Hiermee ondersteun je de activiteiten van de coöperatie en krijg je stemrecht op de ledenvergadering. Daarnaast kun je meedenken over de verduurzaming van Loenen. Het lidmaatschap is gratis als je actief bent als vrijwilliger (gemiddeld meer dan 2 uur per week) of als je deelneemt aan het cVPP-project.

Participeren

Leden kunnen in de toekomst ook participeren in projecten van de coöperatie zoals bijvoorbeeld  de aanleg van een zonnedak. Het gaat hierbij om een investering: je leent geld aan het project en krijgt hiervoor rendement terug. Per project wordt een prospectus opgesteld waarin de mogelijke risico’s en het jaarlijkse rendement worden genoemd.


Energie Coöperatie Loenen U.A

Vestigingsadres: Reuweg 21 A, 7371 BX Loenen

KvK nummer:  74802402

BTW nummer: 860031925

Bij vragen kunt het beste contact opnemen via e-mail: info@ecloenen.nl

Bekijk de Statuten →

Projecten:

Op dit moment is ECL bezig met het ontwikkelen van een zonnedak van 850 kW op een bedrijfspand. We verwachten u hierover snel meer te kunnen vertellen.Nieuws

Op dit moment is ECL bezig met het ontwikkelen van een zonnedak van 850 kW op een bedrijfspand. We verwachten u hierover snel meer te kunnen vertellen.

Loenen zet stap naar energie-coöperatie

Eind vorig jaar werd het Klimaatakkoord gepresenteerd dat moet leiden tot het terugdringen van de CO2-uitstoot met ten minste 49 procent in 2030. Iedereen wordt geacht een bijdrage te leveren en uit de reacties blijkt dat dit geen eenvoudige of
Lees meer
Doe ook mee!

Je kunt op veel manieren meedoen. Word een (actief) lid om Loenen echt duurzaam te maken.
Je kunt natuurlijk ook altijd investeren om zo echt groene energie te gaan opwekken. Wil je meer weten over de Energiecoöperatie Loenen?