FAQ

Veelgestelde vragen!

Hier vind u diverse vragen waar wij voor u het antwoord op hebben gegeven.

DPL en Loenen

Vraag: Wat is het doel van DPL?

 

 

Antwoord:  Het tot stand brengen van duurzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven in het dorp Loenen (Gelderland) in het kader van Zonnedorp Loenen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Vraag: Wat is het verband tussen LEN en DPL?

Antwoord: De afgelopen twee jaar investeerden bewoners en ondernemers via Loenen Energie Neutraal (LEN) al voor 1 miljoen euro in duurzaamheidsprojecten zoals de plaatsing van zonnepanelen. In het verlengde hiervan is in 2016 door LEN samen met de gemeente Apeldoorn, onder aanvoering van de Technische Universiteit Eindhoven, een nieuwe Europese subsidieaanvraag gedaan voor het ontwikkelen van een virtuele energiecentrale. Met behulp van deze centrale kan in Loenen opgewekte energie zoveel mogelijk binnen Loenen gebruikt worden.

DPL is een opschaling vanuit LEN. Het is een professionaliseringsslag zodat het zich aan de eind van de rit zichzelf kan bedruipen en is er een systeem dat uit zichzelf overeind blijft. Als LEN stopt gaat DPL door. Als het project stopt staat de basis van de centrale er, daarna kun je verder en kun je er allerlei andere vormen van duurzame energie en/of opslag inhangen.

 

 

Vraag: Waar staan we in Loenen?

 

Antwoord: Op dit moment zijn er Loenen 2500 tot 3000 zonnepanelen, met het nieuwe project wordt gemikt op een totaal van  5000 tot  6000 panelen. Hiermee wordt de helft geproduceerd van alle elektriciteit die huishoudens gebruiken. Dat is een hoog percentage. Het welslagen hangt af van of alle daken die er geschikt voor zijn mee willen doen en of er afnemers zijn.

 

 

Vraag: Moet iedereen in Loenen Zonnepanelen nemen?

Antwoord: Je kunt het zien als een investering, je huis wordt meer waard. Er komt ook meer aandacht voor hogere energielabels. Daarnaast wordt je meer zelfvoorzienend. Er speelt nu de gasdiscussie men wil naar all electric. Nu vind er nog saldering plaats waarbij je als leverancier van stroom dezelfde prijs krijgt voor de stroom die je levert als die van de stroom die je afneemt. Als dat verdwijnt krijg je wellicht een betere prijs voor je stroom als je die lokaal laat gebruiken. De overheid gaat naar energieneutraliteit, er vind nu ook een gastransitie plaats waarbij ons land in 2030 aardgasvrij moet zijn, je zou zonnepanelen kunnen gebruiken hiervoor.

 

 

 

Vraag: Wat kost het? Wie betaalt?

Antwoord: Infrastructuur, zoals het handelsplatform, komt voor rekening van de EU en provincie daarna kost het op den duur niet meer dan iets anders en hopelijk minder. We moeten eerst de kerstboom hebben en daarna kunnen we er alles aan hangen, je kunt er zoveel ballen inhangen als je wilt. De kerstboom, infrastructuur, zetten we alvast neer. Complete kerstboom is een VPP, een handelsplatform en monitoringsysteem.

We worden van consumers nu prosumers, dat wil zeggen we consumeren wat ze zelf produceren.

Afspraken in project EU is dat er 100 huishoudens meedoen. Er zijn 1.000 huishoudens in Loenen dus dat betekent dat minstens 10% moet meedoen. Als er per huishouden 20 panelen op het dak liggen komen we aan de benodigde 2.000 zonnepanelen.

 

 

 

Vraag: Wie zijn er bij het plan betrokken?

Antwoord: Projectleider: TU Eindhoven, de vakgroep die zich bezighoudt met sociale innovatie/energie en mobiliteit leidt het project. Transitie, overgang naar elektrische auto’s. Ze kijken hoe de processen gaan.

Het technische gedeelte wordt door de drie deelnemende landen in de praktijk ingevuld. Drie verschillende achtergronden:

-België Gent, project in sociale achterstandswijk. Voorkomen van energy poverty

-Ierland, platteland huizen ver uit elkaar, dunbevolkt. Naast windenergie wil men hier ook naar zonne-energie in systeem.

Het gaat om een stad en twee landelijke gebieden waarbij Loenen t.o.v. tot Ierland relatief dichtbevolkt is. Ieder land heeft zijn eigen cultuur, wetgeving is anders, andere settings, er is een verschil in de energiemix waarbij de een zich meer richt op wind of biomassa in combinatie met zon en de ander meer inzet op zon.

 

 

Vraag: Wat moet er gebeuren in Loenen?

Antwoord: Het project is zo opgebouwd dat we eerst met de drie investerende partijen alle kennis bij elkaar brengen. Wat weten de Nederlanders, Ieren en Belgen van deze technologie? Vanuit Nederland zit er een subpartner bij die heet USEF (samenwerkingsverband van energiebedrijven, netwerkbedrijven, ICT oa IBM, DMVGL (oude Kema), hebben architectuur ontworpen om dit mogelijk te maken. Op basis daarvan hoe moet het eruit zien, hoe ga je uitbreiden, hoe hou je het systeem stabiel, hoe is het recpliceerbaar.

De eerste tot 9 maanden zullen we niet zoveel merken er is vooral veel overleg.

Mensen warm maken: Waardepropositie voor mensen uitwerken. Medio volgend jaar zijn stappen te verwachten dan moeten we mensen interesseren, infrastructuur aanleggen. Handelssysteem opzetten en software aankopen.

Eerst kijken hoe het er universeel uit moet zien daarna aanpassen aan Nederland.

Eigen cultuur, wetgeving is anders, andere settings, er is een verschil in de energiemix waarbij de een zich meer richt op wind of biomassa in combinatie met zon en de ander meer inzet op zon.

 

Virtual Power Plant

Vraag: Wat betekend VPP?

Antwoord: VPP staat voor Virtual Power Plant in het Nederlands: Virtuele Energiecentrale

 

Vraag: Wat is een virtuele centrale?

Antwoord: Van oudsher zijn we gewend aan grote energiecentrales die met behulp van gas en kolen stroom opwekken. Een virtuele centrale bestaat uit heel veel kleine centrales (zonnepanelen, windmolens, biogas, waterkracht) die samen net zoveel stroom kunnen opwekken als één grote centrale.

 

Vraag: Hoe werkt zo'n centrale?

Antwoord: Een virtuele centrale brengt vraag en aanbod van stroom bij elkaar. Als je zonnepanelen hebt, heb je situaties waarin je meer produceert dan je gebruikt. Dat is nu nog geen probleem omdat je dit terug kunt verkopen, salderen, aan het energiebedrijf. Deze regeling blijf echter niet voortbestaan. In de toekomst kan het zo zijn dat je voor de stroom die je terug levert aan het net niets meer krijgt of zelfs moet betalen voor teruglevering. Het is dan voordelig als je die stroom tegen een betere prijs aan iemand in Loenen kunt leveren.

 

Vraag: Wat betekent het virtuele net?

 

Antwoord: Het virtuele energiecentrale zorgt dat er handel in stroom kan plaatsvinden tussen de inwoners van Loenen. Dan kan ook iemand zijn wiens huis niet geschikt is voor zonnepanelen maar die wel graag zonne-energie wil. Als iemand anders de panelen op zijn dak legt, wil hij de stroom.  Met de cVVP maken we het feitelijk compleet. We hebben een soort handelsplatform waar duidelijk is wie wat heeft geproduceerd en waar afgesproken wordt: als ik stroom afneem is dat van die zonnepanelen.  De software zorgt dat de stroom zijn weg vindt tussen aanbieder en afnemer en zorgt ook voor de afrekening binnen het systeem.

Vraag: Kunnen we lokaal stroom gebruiken?

Antwoord: Als alle daken in Loenen vol worden gelegd met zonnepanelen zal in de zomer veel stroom naar buiten stromen en in de winter naar binnen. De netbeheerder, Liander, speelt hierbij met Smart Grit een belangrijke rol. Kwaliteit is een issue, als iedereen dit zo maar gaat doen dan loopt het grid gewoon vast daar is het niet op berekend. VB Iedereen in Loenen naar de elektrische auto dan helpt VPP infrastructuur om te voorkomen dat er niet teveel koper in de grond geplaatst hoeft te worden. Groot maatschappelijk voordeel. Netwerkbeheerder besteedt per jaar 2 tot 3 miljard in het netwerk. Als dit ongebreideld doorgaat moet dit misschien wel verdubbelen. Dit zien we terug in onze energienota. We kunnen het probleem niet helemaal oplossen met de cVPP, daarvoor is het verschil in zonne-uren tussen zomer/ winter te groot. Of we moeten lokaal

 

Vraag: Wie stuur het project: Viruele Energiecentrale Loenen aan?

 

Antwoord: Het nieuwe project wordt aangestuurd door de Stichting Duurzame Projecten Loenen (Stichting DPL). De stichting ziet toe op  een goede besteding van de gelden vanuit Brussel en de Provincie zodat kan worden voldaan aan het projectplan. Het is ook haar taak te communiceren over de voortgang van het project naar alle betrokkenen.