Project

Virtuele Energiecentrale

Het eerste project van de stichting is de ontwikkeling van een virtuele energiecentrale.

Stel je voor een dorp waarin niets anders dan schone energie gebruikt wordt: zon, wind, aardwarmte en biomassa. In theorie kan het. Maar hoe zit het met de praktijk?

In Loenen wordt de komende jaren gewerkt aan het energiesysteem van de toekomst. In de virtuele elektriciteitscentrale wordt alle lokale opgewekte energie, van zonnepanelen of andere duurzame energie-opwekkers, samengevoegd en centraal aangestuurd. Dit zorgt er voor dat vraag en aanbod van energie beter op elkaar worden afgestemd.

Realisatie: Virtuele energiecentrale

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Wat is een virtuele centrale?

Van oudsher zijn we gewend aan grote energiecentrales die met behulp van gas en kolen stroom opwekken. Een virtuele centrale bestaat uit heel veel kleine centrales (zonnepanelen, windmolens, biogas, waterkracht) die samen net zoveel stroom kunnen opwekken als één grote centrale.

Werking van de centrale:

Een virtuele centrale brengt vraag en aanbod van stroom bij elkaar. Als je zonnepanelen hebt, heb je situaties waarin je meer produceert dan je gebruikt. Dat is nu nog geen probleem omdat je dit terug kunt verkopen, salderen, aan het energiebedrijf. Deze regeling blijf echter niet voortbestaan. In de toekomst kan het zo zijn dat je voor de stroom die je teruglevert aan het net niets meer krijgt of zelfs moet betalen voor teruglevering. Het is dan voordelig als je die stroom tegen een betere prijs aan iemand in Loenen kunt leveren.

Lokale stroom gebruiken

De virtuele energiecentrale zorgt dat er handel in stroom kan plaatsvinden tussen de inwoners van Loenen. Iemand, wiens huis niet geschikt is voor zonnepanelen maar die wel graag zonne-energie wil, kan die afnemen van een dorpsgenoot met panelen op zijn dak die stroom over heeft. Met de virtuele energiecentrale maken we het plaatje compleet. We hebben dan een soort handelsplatform waar duidelijk is wie wat heeft geproduceerd en waar afgesproken wordt: als ik stroom afneem is dat van die zonnepanelen.  De software zorgt dat de stroom zijn weg vindt tussen aanbieder en afnemer en zorgt ook voor de afrekening binnen het systeem.

Smart Grid

Als alle daken in Loenen vol worden gelegd met zonnepanelen zal in de zomer heel veel stroom worden geproduceerd die wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. In de winter wordt er juist veel elektriciteit van het net afgenomen. Dit zet het elektriciteitsnet onder druk, bij te grote pieken van vraag of aanbod loopt het net (grid) vast. Netwerkbeheerder Liander, probeert deze ontwikkeling met een Smart Grid (slim energiesysteem) in goede banen te leiden. Ook wordt gekeken naar alternatieve opslagmethoden zoals bijvoorbeeld de accu van elektrische auto’s en batterijen die kunnen worden ingeschakeld als de zon niet schijnt. Ook slimme apparaten die zichzelf inschakelen als de zon schijnt en uitschakelen als de zon niet schijnt, helpen mee om pieken te voorkomen.

Maatschappelijk voordeel

Netwerkbeheerders investeren jaarlijks 2 tot 3 miljard euro in de verbeteringen van het energienetwerk. Door het groeiend gebruik van zelfopgewekte energie moeten deze netwerken steeds robuuster worden. De investeringskosten worden dan steeds hoger. Deze kosten zien wij als gebruiker terug in onze energienota. Op dit moment kunnen we dit probleem nog niet helemaal oplossen, ook niet met de virtuele energiecentrale, daarvoor is het verschil in zonne-uren tussen zomer en winter te groot. Met de opkomst van nieuwe technologie is dit in de toekomst misschien wel mogelijk.

Het tot stand brengen van duurzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven in het dorp Loenen (Gelderland) in het kader van Zonnedorp Loenen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Europese subsidie

Voor de ontwikkeling van de cVVP heeft Interreg North-West Europa, de Europese organisatie die gaat over het stimuleren van duurzame en innovatieve projecten, een subsidie van 850.000 euro beschikbaar gesteld. Naast Loenen zal ook in België en Ierland aan het project worden gewerkt waarbij kennis en ervaring worden gedeeld. Het project loopt van 19 september 2017 tot 20 september 2020. Aan het eind van deze periode moet er model virtuele energiecentrale zijn die kan worden uitgerold naar andere gebieden en steden.

Naast een Europese subsidie draagt ook de Provincie Gelderland financieel bij aan de uitvoering van de plannen.